Голова Ради НБУ Богдан Данилишин: «Вплив пандемії та заходів з протидії її поширенню продовжують визначати динаміку показників економічної активності в Україні»

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин: «Вплив пандемії та заходів з протидії її поширенню продовжують визначати динаміку показників економічної активності в Україні»
6562 ПЕРЕГЛЯДІВ

Особистий експертний Прес-дайджест Голови Ради Національного банку України Богдана Михайловича Данилишина щодо ситуації в економіці та на фінансових ринках

Економічна ситуація

Вплив пандемії та заходів з протидії її поширенню продовжують визначати динаміку показників економічної активності в Україні. За розрахунками Мінекономіки, падіння зведеного індексу виробництва товарів і послуг за основними видами діяльності у січні становило “-”4% (порівняно з “-”2,5% у січні 2020 року). З урахуванням оцінки динаміки галузей, що не увійшли до розрахунку зведеного індексу, загальне скорочення ВВП у січні оцінено на рівні “-”2,6-2,8%. Основний негативний внесок у погіршення стану економічної активності у січні здійснили промисловість (“-”2,2 в. п.), будівництво (“-”1,0 в. п.) та транспорт (“-”0,7 в. п.), а також сільське господарство (“-”0,3 в. п.). Ключовим фактором, що визначав негативну динаміку у вищезазначених галузях (окрім обмежувальних заходів у період січневого карантину), виступав низький внутрішній попит на продукцію базових галузей (передусім, інвестиційний, який знизився у січні на 19,4% р/р), що не був достатньою мірою заміщений попитом на зовнішніх ринках (через посилення ринкової конкуренції та окремі протекціоністські заходи).

Попри часткові обмеження на діяльність підприємств торгівлі у січні, підвищення купівельної спроможності населення (у тому числі, завдяки підвищенню державних соціальних стандартів) та реалізація відкладеного споживчого попиту стимулювала зростання роздрібної торгівлі у січні на 3,5% р/р (загалом, обсяг внутрішньої торгівлі зріс на 0,9% р/р). Водночас стримуючим чином на зростання споживчого попиту впливало зростання заборгованості із виплати заробітної плати – майже до 3 млрд. гривень станом на 1 лютого 2021 р., що на 13,8% перевищує обсяг заборгованості на початок року. Про обмеженість фінансових ресурсів домогосподарств свідчить також збільшення заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг (рівень оплати нарахованих сум у січні становив 77,7%). Найбільший обсяг заборгованості населення сформувався за рахунок несплати послуг за постачання та розподіл природного газу становила (34,4 млрд. гривень), за постачання теплової енергії та гарячої води (26,6 млрд. гривень), за постачання та розподіл електричної енергії (7,7 млрд. гривень).

За нашими розрахунками, враховуючи поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння та поступове відновлення економічної активності, у 2 кварталі 2021 року економіка України вийде у позитивну площину економічного зростання, яке, втім залишатиметься, нижчим від потенційного, у разі незастосування достатніх стимулів для підтримки сукупного попиту.

Бюджетна сфера

Упродовж минулого тижня найбільшими вкладниками в ОВДП виступали банки (+3,3 млрд. гривень) та нерезиденти (+1,9 млрд. гривень), які також залишаються найбільшими інвесторами у державні цінні паперами за абсолютними обсягами вкладень (539 млрд та 103,7 млрд. гривень відповідно).

Загалом обсяг державних запозичень на внутрішньому ринку з початку року становив 92,6 млрд. гривень, у тому числі у гривні – 74,0 млрд. гривень, в іноземній валюті – 18,6 млрд. гривень (583 млн. доларів США, 70 млн. євро), що становить 18,6% від планового обсягу внутрішніх запозичень на 2021 рік.

З урахуванням відсутності зовнішніх офіційних запозичень, подальше відставання від плану запозичень на внутрішньому ринку посилюватиме тиск на дохідність первинних розміщень ОВДП Міністерства фінансів та актуалізуватиме питання розширення даного ринку для уможливлення фінансування витрат держави за прийнятною вартістю. Важливим кроком у цьому напрямі стало рішення Міністерства фінансів про розширення переліку первинних дилерів, які матимуть можливість придбавати державні цінні папери на первинних аукціонах за рахунок фінансових установ, які відповідають вимогам Положення про інститут первинних дилерів (раніше це могли бути лише банки). Дане рішення відповідає рекомендаціям Ради Національного банку, включно із вимогою до первинних дилерів щодо виконання ними зобов’язань з підтримання ліквідності державних облігацій на вторинному ринку.

Валютний ринок

Курс гривні до долара США на міжбанківському ринку продовжує перебувати у боковому тренді на рівні близько 27,7 гривень за 1 долар США. Цьому сприяє близьке до збалансованого співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків (надлишковий попит на іноземну валюту на умовах «форвард» компенсується її пропозицією на умовах «спот»). На готівковому ринку спостерігається незначне переважання пропозиції валюти над попитом (+34 млн. з початку березня), що дозволило скоротити чистий продаж готівкової іноземної валюти банками з початку року до 21 млн. доларів США.

Національний банк другий тиждень поспіль не брав участі в операціях на валютному ринку. З початку року сальдо валютних інтервенцій НБУ становить 240 млн. доларів США. З урахуванням виплат з погашення боргу Уряду та Національного банку перед МВФ у сумі 295,5 млн. СПЗ міжнародні резерви НБУ станом на 15.03 скоротились до 27,8 млрд. доларів США.

Фінансовий сектор

Регулятивний капітал банків на 1 березня зменшився на 1,5 млрд. гривень (до 175,4 млрд. гривень), втім, через несхильність банків до ризику (кредитування), адекватність регулятивного капіталу зросла майже на 1 в. п. – до 22,36% (при нормативному значенні > 10%). Нормативи ліквідності та кредитних ризиків по банківській системі також перебувають вище нормативних значень.

Ліквідність банківської системи продовжує залишатися високою. Обсяг коштів на кореспондентських рахунках банків в та у депозитних сертифікатах НБУ становить понад 175 млрд. гривень. Разом із залишком коштів на рахунку Уряду (45,5 млрд. гривень) широка ліквідність перевищує 220 млрд. гривень. Додаткову підтримку ліквідності банків надало рефінансування Національного банку: упродовж минулого тижня банкам було надано 2,5 млрд. гривень на строк 5 років та 100 млн. гривень на строк 3 місяці за ставкою 6,5%. Ставки на міжбанківському ринку близькі до нижньої межі операційного коридору ставок овернайт Національного банку (5,5%).

Попри продовження зниження ставок за депозитами, обсяг депозитної бази банків продовжує зростати. Депозити домогосподарств у лютому зросли на 2,0% (у тому числі, в національній валюті – на 3,5%), незважаючи на зниження середньозваженої ставки за депозитами з 5,6% до 5,1% (у гривні – з 8,0% до 7,7%). Обсяг депозитів корпоративного сектору в банківській системі, ставки по яких залишалися практично незмінними, скоротився за місяць на 1,4% (у тому числі, у гривні – на 0,9%).

Здешевлення вартості фондування банків підтримує зниження кредитних ставок: ставки за кредитами корпоративному сектору знизилися до 7,7%, у тому числі, у гривні – до 8,2% (для порівняння: у січні 2021 р. – 8,7%), та наразі є нижчими, аніж ставки за короткостроковими запозиченнями держави. Процентні ставки за кредитами населенню майже не змінилася та продовжують становити: у гривні – майже 35%, в іноземній валюті – 6,4%.

Проте кредитна активність банків залишається досить низькою. Обсяг кредитів, наданих банками корпоративному секторі у лютому скоротився на 0,1% (до 738,3 млрд. гривень): зростання гривневих кредитів на 0,7% було частково нівельоване зменшенням заборгованості компаній в іноземній валюті (на 0,2% в доларовому еквіваленті та на 1,1% без урахування зміни курсу гривні до іноземних валют). Обсяг гривневих кредитів, наданих домогосподарствам у гривні зріс на 0,4% (до 170,6 млрд. гривень), проте загальна заборгованість домогосподарств скоротилася у лютому на 0,4% (до 200 млрд. гривень), головним чином за рахунок зниження (списання) заборгованості в іноземній валюті (на 4,0% в доларовому еквіваленті за місяць).

Банківське кредитування продовжує підтримуватися програмами Уряду. За державною програмою „Доступні кредити 5-7-9%” минулого тижня банками було надано 360 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. З початку програми обсяг кредитів за програмою досяг 25,5 млрд. гривень, з яких 52% (13,3 млрд. гривень) – рефінансування попередньо отриманих позик, 18% (4,5 млрд. гривень) – капітальні інвестиції та 30% (7,7 млрд. гривень) – антикризові кредити на поповнення оборотних коштів. Також за програмою надання державних гарантій на портфельній основі у лютому було укладено 69 договорів на суму 166,15 млн. гривень.

Автор: Vse.Media

Связаться с нами: [email protected]

Мої відео